Scooterverzekeringen
Vraag vrijblijvend om een premieberekening

Uw scooter goed verzekerd

Klik hier voor het maken van een premievergelijking en de mogelijkheid om jouw scooter per direct te verzekeren

Scherpe tarieven, goede service
Voor vragen, het doorgeven van wijzigingen en het melden van schades kun je ons kantoor van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 070-3650188. In het weekend (spoedgevallen) kun je ons bereiken op telefoonummer 06-53850830.

Voorlopige dekking per e-mail of Whatsapp
Buiten de genoemde (kantoor)tijden kun je ons de relevante gegevens e-mailen (info@snoekschepman.nl) of appen (06-53850830). Indien je alle slotvragen naar waarheid en 'niet-afwijkend' beantwoordt, krijg je van ons voorlopige dekking vanaf het moment dat jouw mail of app-bericht bij ons is binnengekomen. Bij het aanvragen geef je aan welke dekkingsvorm je wenst (WA, WA+Extra of WA+Casco). Stel, je geeft aan te kiezen voor alleen WA, dan kun je na het ontstaan van een schade (tijdens de periode van voorlopige dekking), niet meer kiezen voor bijvoorbeeld WA+Casco. Als je een schade claimt die is ontstaan tijdens de periode van voorlopige dekking, dien je de verzekeringsovereenkomst aan te gaan en kun je niet meer gebruikmaken van de mogelijkheid tot annuleren van de overeenkomst binnen 14 dagen, die normaalgesproken geldt.

Welke gegevens hebben wij nodig?
- Voorletters en achternaam aanvrager:
- Geboortedatum:
- Nationaliteit:
- Adres:
- Postcode & woonplaats:
- Kentekenhouder: (naam / adres / geb.datum /invullen als deze anders is dan de aanvrager)
- Regelmatig bestuurder
Naam / adres / geboortedatum: (invullen als deze anders is dan de aanvrager)
- Kenteken:
- Meldcode: (indien reeds bekend)
- Merk en type:
- <25 km/h of <45 km/h?:
- Aanschafwaarde:
- Waarde accessoires:

Acceptatievragen
- Bent u of de regelmatig bestuurder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij verkeersschades (ja / nee)? Zo ja, wanneer:
- Bent u of de regelmatig bestuurder in de afgelopen 8 jaar in aanraking geweest met justitie (ja / nee)? Zo ja, reden:
- Is u in de afgelopen 5 jaar een verzekering geweigerd of onder beperkende omstandigheden aangeboden (ja / nee)? Zo ja, graag uitleg:

Uitleg dekkingsvormen
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verplichte verzekering vergoedt schade die u toebrengt aan een ander maar niet schade aan uw eigen voertuig.
Lijdt u schade door toedoen van een ander, dan zullen wij proberen de schade voor u te verhalen, tenzij u ook een rechtsbijstandverzekering (verhaalservice) heeft.
WA + Extra
WA + diefstal + stormschade + bliksemschade
Lijdt u schade door toedoen van een ander, dan zullen wij proberen de schade voor u te verhalen, tenzij u ook een rechtsbijstandverzekering (verhaalservice) heeft.
WA + Casco (allrisk)
WA + Extra, aangevuld met dekking voor schade aan uw eigen voertuig door aanrijding, botsing, vallen, slippen, te water raken.
Ongeacht de schuldvraag zal de maatschappij uw schade vergoeden. Als er een aansprakelijke tegenpartij bij is betrokken, dan zal de maatschappij vervolgens de schade op die partij proberen te verhalen.

Uitleg schadevrije (commerciƫle) jaren
Heeft u recent een andere bromfietsverzekering beƫindigd? Mogelijk heeft de vorige maatschappij 'commerciƫle jaren' geregistreerd. Deze staan vermeld op het royementsaanhangsel van de beƫindigde polis. In tegenstelling tot de schadevrije jaren van auto's en motoren, worden de opgebouewde jaren niet geregistreerd in RoyData. De enige manier om deze jaren aan te tonen is de eerder genoemde verklaring van de vorige maatschappij.
Het is ook mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren van een auto op uw bromfietspolis te zetten. Let op! U kunt met een bromfiets opgebouwde jaren niet (meer) gebruiken voor een autoverzekering!
In het geval van WA- en/ of cascoschade valt u 5 schadevrije jaren terug, tenzij u de schade terugbetaalt aan de maatschappij. WA + Extraschades kennen geen terugval. Heeft u diefstal-, storm- of bliksemschade, dan verliest u dus gƩƩn schadevrije jaren.

Schadevrije jaren: van brommer of scooter naar autoverzekering?
Bij de meeste verzekeraars is het niet mogelijk om de schadevrije jaren van je brommer- of scooterverzekering over te zetten op een autoverzekering. Dit komt omdat rijden op een scooter of brommer als een ander risico gezien wordt dan rijden met een auto of motor. Vraag na bij je autoverzekeraar of dit mogelijk is.

Schadevrije jaren: van auto naar brommer- of scooterverzekering?
In bijna alle gevallen raden wij af om de schadevrije jaren van je autoverzekering mee te nemen naar een scooterverzekering. Andersom, van brommer- of scooterverzekering naar autoverzekering, kan namelijk vaak niet. Je schadevrije jaren ben je dus kwijt als je weer een autoverzekering wil afsluiten. Alleen als je zeker weet dat je nooit meer in de auto stapt, kun je ervoor kiezen om schadevrije jaren mee te nemen naar je scooter- of brommerverzekering.
Maak afspraak
Hypotheken