Nieuws

Gepost op 18 September 2017
2,791

Scooter opvoeren, welk risico loop je ?Sinds 1 juli 2014 verklaart de politie bij snelheidsovertredingen tijdelijk het kentekenbewijs ongeldig, de zogenaamde 'WOK-status' (Wachten op Keuren). Pas wanneer het voertuig weer aan de eisen voldoet, wordt de WOK-status opgeheven. Hoewel deze maatregel ertoe heeft geleid dat vele scooterbezitters uit voorzorg hun tweewieler in orde laten maken, constateert BOVAG dat het opvoerprobleem met de huidige maatregelen dweilen met de kraan open is. Genoeg is genoeg en wat BOVAG betreft moet er in plaats van een WOK-status over worden gegaan op inbeslagname. Om periodiek en automatisch te kunnen controleren of brom- en snorfietsen aan de eisen voor maximumsnelheid, uitstoot, geluid en veiligheid voldoen, dient er een APK voor deze voertuigcategorie te komen. De overlast van onverlaten neemt vooral in stedelijke gebieden dusdanige vormen aan, dat stadsbesturen zinspelen op maatregelen die ook goedwillende brom- en snorfietsers treffen. Met een APK kunnen de rotte appels effectief aangepakt worden en kunnen de nette scooteraars van hun voertuig gebruik blijven maken. De vraag naar opvoeren moet op deze manier opdrogen. Het opvoeren van brom- en snorfietsen is een probleem van alle tijden, maar met de groei van het aantal voertuigen (momenteel 1,2 miljoen) neemt ook de overlast toe. Bovendien blijkt het kinderlijk eenvoudig om snelheidsbegrenzers te manipuleren of verwijderen. Kan een consument niet bij het ene scooterbedrijf terecht, dan staat er wel een volgende klaar om het klusje te klaren. Of er is gewoon online een handleiding te vinden om zelf te gaan sleutelen. Ook aan de poort, bij import of registratie van een scooter, moet er grondiger worden gecontroleerd op de gemonteerde apparatuur voor snelheidsbegrenzing. Naar aanleiding van het onderzoek naar 'opvoerbereidheid' heeft BOVAG haar leden nogmaals opgeroepen onder geen enkel beding medewerking te verlenen aan opvoeren. De scooterbranche bewijst zichzelf daarmee namelijk geen goede dienst in de vele maatschappelijke discussies die momenteel woeden. Scooterbedrijven lopen bovendien een groot risico op een bezoek van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). BOVAG blijft de consument via de campagne "Voer 'm terug" wijzen op de consequenties van opvoeren: grotere kans op ongevallen, geen verzekeringsdekking en een grote kans op boetes en inbeslagname.