Nieuws

Gepost op 15 August 2016
2,584

Rentemiddeling sigaar uit eigen doos.Rentemiddeling staat vol in de aandacht. De hypotheekrente staat historisch laag en veel huizenbezitters vragen zich af of en hoe zij kunnen profiteren van die lage rente. Recent hebben Rabobank en ABN AMRO (waaronder ook Florius valt) rentemiddeling mogelijk gemaakt. MoneyView heeft de diverse methodes van rentemiddelen die hypotheekbanken aan hun klanten bieden, geanalyseerd en vergeleken. De belangrijkste conclusie: rentemiddeling zorgt eigenlijk altijd voor een daling van de maandlasten op korte termijn, maar dit voordeel verdwijnt op langere termijn doordat er bij overigens gelijke omstandigheden een hogere restschuld overblijft. Bovendien valt op dat de verschillen tussen de diverse banken groot zijn. Resultaten en conclusies: · Uit het onderzoek blijkt dat in alle gevallen de maandlasten na middeling lager worden. Maar ook is in alle gevallen de restschuld aan het eind van de nieuwe rentevaste periode hoger. Deze hogere restschuld is meegenomen bij de berekening van het totale verschil tussen rente middelen en niets doen (zie tabellen met resultaten hieronder). · Gemeten over de nieuwe periode is het mogelijk te behalen totale voordeel klein en in sommige gevallen zelfs negatief. De resterende duur van de huidige rentevaste periode heeft daar weinig invloed op. Bij ABN AMRO, Florius en Rabobank is rentemiddeling in alle berekende gevallen ongunstig ten opzichte van het uitzitten van de huidige rentevaste periode. Bij ING Bank, Obvion en SNS is in de berekende scenario’s wel voordeel te behalen, zij het gering. ING Bank heeft van alle onderzochte aanbieders de meest klantvriendelijke uitkomsten. · Rentemiddeling biedt op termijn nauwelijks voordeel en soms zelfs nadeel ten opzichte van het uitzitten van het huidige rentecontract, verondersteld dat de hypotheekrente niet (flink) gestegen is op het moment dat het huidige rentecontract verlopen is. Wél zijn er op korte termijn lagere maandlasten te verwachten. · Voor mensen die graag per direct die lagere maandlasten willen, een rentestijging vrezen en bij wie afkoop van het hypotheekcontract of oversluiten naar een andere geldverstrekker geen optie is, is rentemiddeling wellicht het overwegen waard.