Nieuws

Gepost op 27 March 2018
2,145

Kies je hypotheek: lineair of annuïteiten?Voor veel huizenkopers blijft een lineaire hypotheek een vreemd wezen: de hoge lasten bij aanvang schrikken af. Bijna alle aspirant-kopers kiezen dan ook voor aflossen van de lening in annu├»teiten. Terecht? Bij een annu├»teitenhypotheek betaal je iedere maand hetzelfde bedrag : een deel aflossing en een deel rente. Aan het begin van de looptijd is de maandelijkse aflossing lag en bestaan de lasten voor het grootste deel uit rente. Daardoor profiteer je meer van de hypotheekrenteaftrek. Richting het einde van de looptijd wordt het aflossingsdeel groter en daalt het rentedeel ( schuld neemt af ). Je kan dus minder rente aftrekken waardoor de netto maandlasten oplopen. Bij een lineaire hypotheek betaal je niet iedere maand hetzelfde bedrag. Het aflossingsdeel is iedere maand hetzelfde bedrag, ook het aflossingsdeel is de hele looptijd even groot. Daarnaast betaal je rente over het deel dat nog open staat ( het hypotheekdeel dat je nog niet hebt afgelost ). Hierdoor zijn de lasten hoger dan bij een annu├»teitenhypotheek. Iedere maand wordt je restschuld kleiner, waardoor ook je maandlast iedere maand een beetje omlaag gaat. Bij een lineaire hypotheek wordt de schuld sneller afgelost dan bij een annu├»teitenhypotheek. Kun je bij de aankoop van een woning geen hoge maandlasten opbrengen, dan is een annu├»teitenhypotheek verstandig. Realiseer wel dat de netto maandlasten steeds hoger worden omdat je steeds minder hypotheekrenteaftrek hebt ! Ondanks dat je met een lineaire hypotheek start met hoge maandlasten, biedt hij wel voordelen, zeker nu de rente (nog) laag staat ! Hierdoor blijft deze hypotheekvorm ondanks de hoge aanvangslasten redelijk betaalbaar. In tegenstelling tot de annu├»teitenhypotheek hoef je de rente niet 20 jaar vast te zetten want stel dat je over 10 jaar een twee keer zo hoge rente zou moeten betalen, dan ben je nog goedkoper uit als je het renteverschil de eerste 10 jaar zou gebruiken als extra aflossingen op de hypotheekschuld. Een lineaire hypotheek kent dus een "lager renterisico" dit komt door de opbouw van de lineaire aflossing, die bestaat aan het begin uit veel rente ( vandaar de hoge lasten ) en tegen het einde alleen nog uit aflossing. Omdat de overheid de hypotheekrenteaftrek beperkt tot uiteindelijk een maximale aftrek van 37% zal een annu├»teitenhypotheek daar meer last van hebben dan een lineaire hypotheek : stel de rente is 3%, dan gaan de maandlasten van een annu├»taire hypotheek ÔéČ70 omhoog ( stijging 11,6% ), bij een lineaire hypotheek is het effect van de renteaftrekbeperking veel kleiner : de lasten stijgen met ÔéČ 12 ( 1,5% ).