Nieuws

Gepost op 16 June 2017
2,609

Bent u wel voldoende verzekerd ?Onlangs heb ik iedereen met een opstal- e/o inboedelverzekering aangeschreven en gemaild. Het gaat over het gevaar van een verzekering met een te lage verzekerde som, er is dan sprake van onderverzekering. U kunt dit voorkomen door een inboedel- e/o herbouwwaardemeter aan ons te retourneren waarna u een garantie tegen onder verzekering krijgt. Hieronder een deel van mijn brief : Indien er geen waardemeter wordt ingezonden, vervalt de garantie tegen onderverzekering. Wat betekend dit voor u bij een schade : Stel u heeft een schade van € 6.000,00. De verzekerde som in uw polis ( zonder garantie ) is € 30.000,00. Vervolgens volgt expertise van de schade en de schade-expert stelt vast dat u onderverzekerd bent omdat de daadwerkelijke verzekerde som minimaal € 50.000,00 had moeten zijn. De schade-uitkering wordt dan evenredig gekort, deze is dan : 30.000 : 50.000 x 6.000 =  € 3.600 !! Om dit soort teleurstellingen te voorkomen is het van groot belang dat u de waardemeter aan ons retourneert, zodat wij er voor kunnen zorgen dat uw verzekering doet wat u er van verwacht in geval van een gedekte schade. Ik ga er van uit dat ik u voldoende heb gewezen op de risico’s van onderverzekerd zijn. Indien ik geen waardemeter van u retour ontvang neem ik aan dat u geen gebruik wilt maken van een garantie tegen onderverzekering. Na verzending van de brief van verzekeraar omtrent het aanleveren van de waardemeter(s) rappelleer ik ongeveer twee weken later per brief, email of per telefoon, na dit rappel houden mijn acties op, simpel weg omdat hier geen tijd voor is.