Nieuws

Gepost op 4 July 2024
32

FATbikeLaat geen kinderen onder de 16 jaar op een elektrische fiets zoals een fatbike rijden. Dit zijn relatief zware fietsen die niet goed zijn aan te passen op lichaamsgrootte. Jonge kinderen zien vaak nog niet het gevaar van de snelheid van hun elektrische fiets en kunnen nog niet goed anticiperen op het overige verkeer; Zorg ervoor dat de elektrische fiets zoals een fatbike niet harder kan dan 25 kilometer per uur en dus niet is opgevoerd. Naast het voorkomen van leed dat letselschade veroorzaakt; zorg altijd voor een goede AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren). Want zonder deze verzekering is de schade niet verzekerd en moeten het kind (14 jaar of ouder) of de ouders (jonger dan 14 jaar) deze vergoeden. En dat kan om hoge bedragen tot boven 1 miljoen euro gaan." De meeste AVP-verzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat in het geval dat er schade aan een ander wordt veroorzaakt met een opgevoerde elektrische fiets er geen verzekeringsdekking is. De schade zal dan door de veroorzaker zelf moeten worden betaald. Zeker in geval van letselschade kan dit om hoge bedragen gaan. Er zijn, helaas, al praktijkvoorbeelden van aanrijdingen die zijn veroorzaakt door 12- of 13- jarige fatbikebestuurders die een schade hebben veroorzaakt waarbij het slachtoffer zwaar letsel heeft opgelopen. Als er schade wordt gereden door kinderen is de leeftijd van de kinderen van belang voor de aansprakelijkheid: Ouders van een kind onder de 14 jaar zijn altijd aansprakelijk voor de schade die dat kind aan een ander toebrengt. Een kind van 14 of 15 jaar is in principe zelf aansprakelijk voor schade die hij of zij aan een ander toebrengt, tenzij de ouders deze schade hadden kunnen voorkomen. Als de ouders hadden kunnen voorkomen dat hun kind op een opgevoerde fatbike rijdt, zijn die ouders ook aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Een kind van 16 jaar is zelf aansprakelijk voor schade die het toebrengt aan een ander. Maar hoeveel kinderen van 16 jaar zijn financieel daadkrachtig genoeg om een groot schadebedrag te kunnen betalen? Doordat de ouders in veel gevallen aansprakelijk zullen zijn voor de schade die hun kind met een opgevoerde elektrische fiets heeft toegebracht aan een ander, en er geen verzekering is om deze schade op te claimen, zullen de ouders de schade zelf moeten betalen. Als er sprake is van een letselschade bij het slachtoffer kunnen de ouders dus zwaar in de financiële problemen komen, in de schulden raken of zelfs failliet gaan.