Nieuws

Gepost op 9 December 2020
1,088

Polishouders in onzekerheid door faillissement verzekeraar ConservatrixDe noodlijdende levensverzekeraar Conservatrix is door de rechter failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van De Nederlandsche Bank.

Vanwege de problemen bij Conservatrix stelde DNB daar in september al een curator aan. Dat was geen faillissementscurator, maar iemand die DNB kan aanstellen bij een verzekeraar die niet aan de wettelijke kapitaaleisen voldoet.

'Overdragen aan andere verzekeraar'

Nu zijn er dus ook faillissementscuratoren aangesteld, die gaan kijken wat er met het bedrijf moet gebeuren. Conservatrix zegt dat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor polishouders. "In het belang van de polishouders onderzoeken de curatoren of de verzekeringen kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is." Mogelijk worden polishouders dan gekort op hun verzekering.

Het is voor het eerst sinds 1995 dat er in Nederland een verzekeraar failliet gaat. Conservatrix heeft rond de 70.000 klanten.

Polishouders geschrokken

"We zijn geschrokken, we hadden niet verwacht dat er nu al een faillissement zou komen", zegt Dirk Jongmans, voorzitter van de Stichting Polishouders Conservatrix. Sinds duidelijk werd dat de verzekeraar in de problemen zat hebben al meer dan duizend polishouders zich bij die stichting aangesloten.

"Dit is zeker niet goed voor polishouders", aldus Jongmans. Zelf heeft hij een lijfrentepolis bij Conservatrix, die bedoeld is als pensioenvoorziening. "Ik hoop dat ik in ieder geval mijn inleg terugkrijg. Het geplande eindkapitaal zal ik wel niet meer halen. Dus ik zal zelf ook voorzieningen moeten treffen om aan het pensioen te komen dat ik wilde." De stichting heeft morgen een gesprek met de curatoren.

'Onvermijdelijk'

"Een faillissement was helaas onvermijdelijk omdat Conservatrix niet in staat was om aan de kapitaaleisen te voldoen", zegt DNB in een reactie. "En een alternatieve oplossing binnen afzienbare termijn bleek niet mogelijk.

"Wij hebben ons tot het laatste moment ten volle ingezet voor onze polishouders. Dat dit ondanks getroffen maatregelen niet gelukt is, voelt wrang" zegt René Collé, CEO van Conservatrix.

In mei maakte Conservatrix al bekend onvoldoende buffers te hebben om aan zijn toekomstige verplichtingen, het uitbetalen van levensverzekeringen, te voldoen. In juli zei het bedrijf die buffers ook niet binnen de vereiste tijd te kunnen terugbrengen naar het verplichte niveau.