Nieuws

Gepost op 16 May 2017
605

Misleiding bij verhuisregeling



De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat hypotheekklanten bij de keuze voor een lange rentevaste periode worden misleid door de verhuisregeling. Met name voor starters die over enkele jaren doorstromen naar een grotere woning, geldt dat door de stijgende huizenprijzen en gedaalde maximumgrens van de NHG de verhuisregeling geen effect meer sorteert. Het gaat met name om hypotheken die worden afgesloten met NHG. Sommige geldverstrekkers verstrekken geen hypotheken zonder NHG, waardoor een klant bij verhuizing naar een duurdere woning boven de NHG-grens niets meer heeft aan de verhuisregeling. VEH heeft onderzoek verricht naar de voorwaarden van de verhuisregeling onder 35 geldverstrekkers. Opvallende resultaten zijn:
  • Bij een aantal geldverstrekkers vervalt de lage (verhuis)rente bij iedere wijziging van de bestaande hypotheek, ook als die het gevolg is van gewijzigde wet- of regelgeving, aanpassing van de gedragscode, gewijzigd beleid van de geldverstrekker of op verzoek van de klant.
  • Of klanten verliezen hun lage rente zodra zij bij een verhuizing een aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek.
  • Sommige geldverstrekkers hanteren een (te) strikte, beperkende termijn van drie maanden voor de periode tussen het afsluiten van de nieuwe hypotheek en de aflossing van de oude hypotheek.
  • Ook komt het vaak voor dat een klant tenminste 30 dagen van tevoren moet aankondigen dat hij gebruik wil maken van de verhuisregeling. Gebeurt dit niet tijdig, dan kan de oude lage rente alsnog niet worden meegenomen naar de nieuwe woning.
Het onderzoek laat zien dat er naast grote onderlinge verschillen ook veel onduidelijkheden zijn over de voorwaarden van verhuisregelingen. Een duidelijke uitleg van verhuisregelingen is vaak onvindbaar. VEH is verder van mening dat dat sommige geldverstrekkers de NHG-beperking voor alle klanten schrappen. En daarnaast wil de VEH dat alle geldverstrekkers de voorwaarden van hun verhuisregeling op een transparante en vooral duidelijke manier actief gaan uitleggen aan hun klanten. Inmiddels hebben vier hypotheekverstrekkers die door VEH werden aangesproken op hun verhuisregelingen bij NHG-hypotheken als volgt gereageerd:
  • INGgeeft aan dat het voordeel van een lage rente niet verloren gaat, ook als een vervolgfinanciering niet langer onder NHG voorwaarden wordt gesloten.
  • Allianzreageert dat bestaande NHG-klanten vanaf 29 mei 2017 de oude rente mee kunnen nemen naar een nieuwe woning zonder NHG.
  • bijBouwereageert dat er toch mogelijkheden zijn om de rente van een hypotheek met NHG mee te nemen bij verhuizing naar een nieuwe hypotheek zonder NHG. Voorwaarde is wel dat de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de lening in de nieuwe situatie niet hoger wordt.
  • Hypotrusthad al direct na de publicatie aangegeven de voorwaarden van de verhuisregeling te zullen verduidelijken.
Disclaimer: Dit artikel is geschreven naar inzicht van 5 mei 2017. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.