Nieuws

Gepost op 8 October 2018
324

KASSAAfgelopen weekend heb ik de uitzending van Kassa bekeken omtrent de ORV kwestie en de nazorg die van het intermediair wordt verwacht. Uiteraard is het intermediair wederom "de pineut" en niet de banken & verzekeraars, logisch toch, jarenlang hebben verzekeraars te hoge tarieven berekend voor ORV's, maar een stukje nazorg door dit te communiceren met bestaande klanten vind men niet nodig? Wederom wordt net als bij de woekerpolis affaire slechts de halve waarheid verteld en verbaast het mij dat het balletje uiteindelijk weer bij het intermediair ligt. Het intermediair wist destijds niets van de verborgen (hoge) kosten van verzekeraars, die kosten werden ten tijde van het advies niet vrij gegeven Toen uiteindelijk bleek dat verzekeraars te hoge kosten in rekening hadden gebracht moesten wij ( het intermediair ), proberen de zaak (GRATIS) te herstellen. Maandenlang hebben wij onze relaties aangeschreven en gevraagd de aan de hypotheek gekoppelde (beleggings-) polis onder de loep te nemen ( en dus ook de in de polis meeverzekerde ORV ). Wij zijn in 2012 pro-actief begonnen met het benaderen van onze relaties, de eerste jaren waren de reacties minimaal, pas toen de AFM verzekeraars een inspanningsverplichting hebben opgelegd, zijn ook verzekeraars onze relaties gaan aanschrijven en zelf telefonisch gaan benaderen. In de periode juni 2016 - september 2018 zijn flink wat hersteladviezen gegeven. Met name 2017-2018 was erg druk omdat de hypotheekrente laag stond/staat. In onze eerste mailing acties hebben wij ook aangegeven gebruik te maken van onze gratis Hypotheek-APK. In de mailingactie van juni 2016 hebben wij expliciet gewezen op het feit dat naast een hypotheekvoordeel ( lagere maandlasten door de lage rente ), tevens voordeel behaald kan worden op de (verpande) Overlijdens Risico Verzekeringen, omdat de tarieven de afgelopen jaren flink zijn gedaald. Het heeft dus van december 2010 tot ongeveer juni 2016 geduurd voordat de respons echt op gang kwam. De reden hiervoor was echter de lage rentestand en niet de premie van de ORV. KASSA vergeet dan ook te melden dat in de "ontwoekeractie" van een aantal jaar geleden, de ORV ook al een aandachtspunt was en menig consument de ORV uit de beleggingspolis heeft gehaald om zo het rendement van de beleggingspolis te verhogen. De vaak stijgende premie van de ORV werd uit de polis gehaald, de ORV werd apart afgesloten of overgesloten als na herberekening bleek dat het elders goedkoper kon. Praktijk : De premie voor een ORV verwerkt in de spaar- of beleggingspolis bleek achteraf vaak voordeliger dan een nieuwe ORV. Een losse niet verpande ORV kan inderdaad door de gedaalde tarieven voordeliger zijn. Erg jammer dat de goede naam van het intermediair weer op deze onvolledige manier van communiceren wordt geschaad. Ik geloof er niets van dat KASSA beweerd dat 78% van de (ondervraagde) mensen nooit meer iets van hun adviseur hebben vernomen. Zeker in de magere crisistijd gaat de inventieve adviseur op zoek naar alternatieve verdienmodellen en een voor de hand liggend product is dan de -ORV, de -maandlasten beschermer en de -werkeloosheidsbescherming. Voor veel consumenten was het echter ook crisis en men hield de hand op de knip, de omzet op gebied van aanpassing/ oversluiten ORV en bijsluiten van maandlastenbeschermers was dan wat ons kantoor betreft te verwaarlozen. En nu in een periode van lage rente waar consumenten de hypotheek & ORV massaal omzetten e/o oversluiten komt KASSA met dit verhaal.