Meest gestelde vragen

FAQ

Veel gestelde vragen

FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over onze
hypotheken, particuliere- en zakelijke verzekeringen.


Klik op de veel gestelde vragen om het antwoord te bekijken.

 • RESTSCHULDEN: RESTSCHULD MEEFINANCIEREN IN NIEUWE HYPOTHEEK.
  Banken maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn om restschulden van woningbezitters mee te financieren in een nieuwe hypotheek. In het geval van een restschuld mogen banken afwijken van de wettelijke norm die bepaalt dat een lening niet hoger mag zijn dan 104% van de (markt)waarde van het huis vanaf 1 januari 2014 (103% vanaf 1 januari 2015 & 102% vanaf januari 2016). Uiteraard geldt ook bij het financieren van restschulden dat getoetst moet worden of de woonlasten verantwoord zijn. Per klant wordt een risico-inventarisatie gemaakt en bekeken of meefinancieren mogelijk is. Woningbezitters met vragen over restschulden kunnen terecht op restschuldinfo.nl. Met deze interactieve website willen banken consumenten inzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn om een restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek.
 • Banken geven geen onafhankelijk advies !

  De consument is nu in de veronderstelling dat hij een onafhankelijk advies krijgt bij de bank. De realiteit is anders; in bijna alle gevallen krijgt de consument een hypotheek van diezelfde bank voorgeschoteld.

  Nieuwe Europese Richtlijn in 2016 In maart 2016 wordt een nieuwe Europese Richtlijn op het gebied van hypotheken van kracht die een verbod op de termen ‘advies’ en ‘adviseur’ door banken mogelijk maakt. Als de overheid niet bereid is om de term ‘advies’ en ‘adviseur’ te verbieden voor banken, dan zou de overheid in ieder geval voorwaarden moeten stellen aan het gebruik van de term ‘onafhankelijk advies’ en ‘onafhankelijke adviseur’.

  Geen adviseur maar verkoper Als je een consumptief krediet afsluit, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, staat er groot afgedrukt: ‘Geld lenen kost geld’. Als een consument naar een bank toegaat, dan zou die er ook met grote letters op gewezen moeten worden dat een bank alleen de producten van het eigen merk verkoopt. Advies bij een bank heeft alleen betrekking op het advies over de beperkte eigen producten die de bank zelf aanbiedt en dus niet op onafhankelijk advies op basis van een vergelijking van het grote aantal in de markt aanwezige producten. Adviseurs van de bank zijn dus eerder verkopers in plaats van adviseurs. Consumenten realiseren zich vaak onvoldoende dat zij hierdoor zowel financieel gezien als qua voorwaarden slechter af zijn. De kans dat de bank waar de consument binnenstapt, juist op dat moment een gunstige hypotheekrente, goed passende voorwaarden én aanvullende verzekeringen heeft, is natuurlijk klein.’

 • Kan ik tussentijds mijn rente aanpassen? En betaal ik dan een boete?
  Vandaag weet u precies hoe de wereld eruit ziet, maar u kunt niet in de toekomst kijken. Misschien wilt u uw rente wel aanpassen omdat deze lager staat dan de rente die u op dit moment heeft, of omdat u bijvoorbeeld naar een langere rentevaste periode wilt. Check bij ons of uw hypotheekverstrekker of u het rentecontract tussentijds kunt middelen. U profiteert dan zonder eenmalige kosten direct van de actuele lage rente en u kunt opnieuw uw hypotheeklasten vastzetten.
 • Consument voor Hypotheek bij de Bank veel duurder uit
  Consumenten die bij een bank een hypotheek afsluiten, zijn ondanks de lagere adviestarieven (veel) meer geld kwijt dan bij een hypotheekwinkel door een beperkt aanbod van overlijdensrisicoverzekeringen en de hoogte van de rentepercentages. Deze verschillen lopen op naarmate het hypotheekbedrag hoger is en de rentevaste periode langer. Dit blijkt uit onderzoek dat MoneyView in opdracht van De Hypotheker heeft verricht. Het voordeel bij een hypotheekwinkel loopt op van € 380 bij een hypotheek van €100.000 (rente 10 jaar vast) tot € 41.277 bij een hypotheek van € 400.000 (rente 20 jaar vast), zo becijfert MoneyView. Het onderzoeksbureau vergeleek 59 verschillende hypotheken op basis van 28 klantscenario's met elkaar. Hierbij keek zij naar de gemiddelde advieskosten (bij banken € 1873 en bij hypotheekwinkel € 2.776), de hypotheekrente en premies voor de overlijdensrisicoverzekering. In alle berekende scenario's gaat het om consumenten die voor het eerst een hypotheek afsluiten. Variërend van een jonge man van 25 en een vrouw van 23 jaar, die een hypotheek van € 100.000 met een rentevaste periode van 10 jaar afsluiten tot twee veertigers die kiezen voor een hypotheek van € 400.000 met een rentevaste periode van 20 jaar. Uit de berekeningen blijkt dat bij geen van de 28 scenario's een bank de goedkoopste oplossing biedt. MoneyView: "Per saldo is de consument daar juist veel duurder uit. De combinatie van het slechts kunnen aanbieden van alleen hun eigen hypotheek, overlijdensrisicoverzekeringen en de hoogte van rentepercentages zorgen er ondanks lagere adviestarieven voor dat de kosten snel oplopen. Deze verschillen nemen toe naarmate de rentevaste periode van de hypotheek langer is." Ook blijkt, aldus MoneyView, dat de periode waarin de vaak hogere advieskosten van een hypotheekwinkel worden terugverdiend in het minst gunstige geval 65 maanden telt. In het gunstigste geval verdient de consument deze kosten al binnen 2 maanden volledig terug. Paul van der Meijs, directeur van De Hypotheker: "We willen een eerlijk beeld schetsen van de verhoudingen in de hypotheekmarkt. Zo denken veel mensen dat ze bij een bank goedkoper uit zijn omdat de advieskosten daar lager zijn. Niets is minder waar. Banken rekenen aan de ‘voorkant' niet de werkelijke daadwerkelijke kosten door, maar dat halen zij in hun productmarges weer dubbel en dwars terug. Met als gevolg dat de consument de rekening betaalt en met een hypotheek zit die vaak duizenden euro's duurder is."
 • Hoe meld ik mijn auto, motor of boot aan ?
  Aanmelden van een nieuwe of andere auto, motorfiets of boot kan uitsluitend per email, SMS of Whats App. Zo heeft u bewijs dat u de aanmelding heeft verricht en ligt de verantwoordelijkheid bij ons dat het voertuig wordt aangemeld bij de RDW. Bij telefonische aanmelding of via het inspreken van de voicemail, zijn wij niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat er iets fout is gegaan met de aanmelding bij de RDW. Is het noodzakelijk of niet anders mogelijk dan dat u het voer- of vaartuig toch op deze wijze aanmeld ( telefonisch of voicemail ), dan is ons advies om ons na te bellen of de boodschap duidelijk is aangekomen.
 • Hoe weet ik of ik voldoende ben verzekerd ?
  Omdat wij het zeer belangrijk vinden dat uw verzekeringen bij schade doen wat u er van verwacht,  is het van groot belang dat de verzekerde bedragen zijn afgestemd op de werkelijke en actuele situatie. Middels de herbouwwaardemeter voor vaststelling van de herbouwkosten van uw (koop)woning & de inboedelwaardemeter voor vaststelling voor de inboedel in uw woning, krijgt u indien u deze waardemeters ( correct ) ingevuld en voorzien van uw handtekening aan ons retourneert, van de verzekeringsmaatschappij 3 jaar lang een garantie tegen onderverzekering. Dit betekend dat verzekeraar bij schade geen beroep kan doen op een onderverzekeringssituatie en dus een lagere schade-uitkering. U mag de waardemeter inzenden via email, sms of WhatsApp. Een herbouwwaardemeter- of inboedelwaardemeter is niet verplicht ! Indien u geen gebruik wilt maken van de waardemeter(s), vernemen wij dat graag van u. Heeft u vragen of hulp nodig met invullen van de formulier(en), dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen : 070 -365 01 88  
 • Waarborgfonds schademelding
  Waarborgfonds Motoverkeer en het bewijs door getuigen Wij ontvangen regelmatig vragen over de rol van getuigen bij claims voor het Waarborgfonds; met name bij schaden aan geparkeerde voertuigen is hierover soms verwarring. Daarom in dit artikel een korte uitleg. Locatie-getuigen Bij de meeste claims beschikt het Waarborgfonds helaas niet over een verklaring van de dader, die veelal is doorgereden zonder gegevens achter te laten. Het bewijs van aanrijding door een ander motorvoertuig moet daarom volledig door de eisende partij worden geleverd en alleen zijn/haar eigen verklaring is daartoe wettelijk onvoldoende. Het is in de meeste gevallen van schade aan een geparkeerde auto echter ook teveel gevraagd om getuigen te noemen die de aanrijding ook ‘live’ zelf hebben zien gebeuren. Daarom werkt het Waarborgfonds met het begrip ‘locatie-getuigen’. Dat is een getuige die kan bevestigen dat de geparkeerde auto / Zonder schade werd geparkeerd; / Er tussentijds niet meer werd gereden en / In geparkeerde toestand met schade is teruggevonden. Stille getuigen Is aan die vereisten voldaan dan kan worden aangenomen dat er sprake is van een ‘parkeerschade’, zonder dat getuigen de aanrijding zelf dus hebben zien gebeuren. De 3 elementen hierboven kunnen soms ook worden aangetoond door 2 verschillende personen. Op de ongevalslocatie achtergebleven sporen zoals afgevallen onderdelen van de aanrijdende auto kunnen eventueel ook aan het bewijs bijdragen. Wij noemen dat de ‘stille getuigen’. Vragenformulieren geven volledig beeld Het Waarborgfonds Motorverkeer gebruikt speciale vragenformulieren die erop gericht zijn om de hierboven genoemde vragen duidelijk beantwoord te krijgen. Voor de volledigheid melden wij hierbij dat in beginsel ook gezinsleden als getuige mogen optreden. Los van deze verklaringen schakelen wij bij iedere claim zelf een expert in, tenzij een eigen verzekeraar, casco- of rechtsbijstand- dat ook al deed. De expert stelt vast dat de schade daadwerkelijk door een ander motorvoertuig werd veroorzaakt en dus niet door vandalisme, fiets of winkelwagen. Deze expert kan trouwens ook uit het schadebeeld goed afleiden of een voertuig een schade in stilstaande positie heeft opgelopen of mogelijk toch ook zelf de aanrijder was. In het laatste geval spreken we natuurlijk over fraude, met alle gevolgen van dien. Aangifte bij de politie Los van het bovenstaande heeft de benadeelde ook de wettelijke inspanningsverplichting tot het achterhalen van een mogelijke dader, bijvoorbeeld door aangifte bij de politie.  
 • Uitkeren kapitaalverzekering en vervallen tijdsklemmen.

  Vanaf 1 april 2017 geldt er geen minimum aantal jaren (tijdklem) dat een belastingplichtige jaarlijks aan premie/inleg moet betalen voor Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

  Tot april gold de zogenoemde tijdklem: pas als de klant minimaal 15 of 20 jaar premie/inleg had betaald, was het mogelijk om het opgebouwde saldo belastingvrij uit te kunnen keren om daarmee (een deel van) de hypotheek(eigenwoningschuld) af te lossen.

  Nu de tijdklem vervalt, kan de klant op elk moment de betreffende verzekering/rekening belastingvrij laten uitkeren. Wel moet de klant (in beginsel*) jaarlijks premie/inleg hebben betaald binnen de vereiste bandbreedte van 1:10 (verhouding hoogste premie/inleg ten opzichte van laagste premie/inleg per polis-/rekeningjaar). En de klant moet de uitkering verplicht aflossen op de hypotheek (eigenwoningschuld).

 • Garantie tegen onderverzekering.
  Om teleurstellingen bij schade te voorkomen is het van groot belang dat u voor de opstal- e/o inboedelverzekering gebruik maakt van een inboedel- e/o herbouwwaardemeter. Door het invullen van slechts een paar simpele vragen en het aanleveren van enkele gegevens omtrent uw woning, kunt ook u een garantie krijgen tegen onderverzekering. Omdat ik niets liever wil dan er voor te zorgen dat uw verzekering doet wat u er van verwacht, verzend ik regelmatig waardemeters per post of per email. Het aantal waardemeters dat uiteindelijk wordt geretourneerd is teleurstellend. Na het verzenden van de waardemeter , stuur ik twee weken later een rappel per post mail of telefoon. Het is voor mij te tijdrovend om hierna nog verdere actie te ondernemen om u te wijzen op het gevaar van een te lage verzekerde som. Alhoewel de waardemeter geheel vrijblijvend is adviseer ik u toch met klem hier gebruik van te maken, onderstaand rekenvoorbeeld verduidelijkt het belang van garantie tegen onderverzekering : Stel u heeft een schade van € 6.000,00. De verzekerde som in uw polis ( zonder garantie ) is € 30.000,00. Vervolgens volgt expertise van de schade en de schade-expert stelt vast dat u onderverzekerd bent omdat de daadwerkelijke verzekerde som minimaal € 50.000,00 had moeten zijn. De schade-uitkering wordt dan evenredig gekort, deze is dan : 30.000 : 50.000 x 6.000 =  € 3.600 !!
 • Overgangsrecht hypotheek: wat is dat?
  Het overgangsrecht regelt dat de oude regels blijven gelden (tot uiterlijk 2044) als je op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld had. Want sinds 2013 komen mensen die voor het eerst een hypotheek afsluiten voor aankoop of verbouwing van een eigen woning alleen nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je de nieuwe lening binnen maximaal 30 jaar helemaal aflost, met een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.
  • Dan blijf je in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, ook als je niet maandelijks aflost (zoals bij een aflossingsvrije hypotheek).
  • Je kunt ook je bestaande hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker. Het overgangsrecht geldt dan voor het bedrag van de eigenwoningschuld op 31 december 2012, mits tussentijds niet is afgelost.
 • Mag bij een autoverz de verzekeringnemer iemand anders zijn dan de kentekenhouder ?

  Verzekeringnemer niet gelijk aan kentekenhouder: geen dekking

  Een autoverzekering is afgesloten op naam van de moeder, maar de zoon is kentekenhouder. Na een WA schade vordert de autoverzekeraar de schade terug bij verzekeringnemer. Kifid buigt zich over de vraag of de zoon van verzekeringnemer als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.
  Gelet op het partnerbegrip in de Van Dale overweegt de Commissie dat de zoon van verzekeringnemer niet kan worden aangemerkt als partner.

  Polisvoorwaarden

  "Het kenteken staat op uw naam. Of op naam van uw partner met wie u samenwoont."

  Terugvordering

  Tijdens de afhandeling van de schademelding is Verzekeraar gebleken dat het kenteken van de auto op naam staat van de zoon van verzekeringnemer. Verzekeraar heeft daarop het schadebedrag van € 2.667,27 van Consument gevorderd. Lees hier de volledige uitspraak. Bron: Kifid
 • Alarm-eisen auto
  Wij krijgen regelmatig vragen over de alarm-eisen bij autoverzekeringen. Deze eisen verschillen per verzekeraar, maar onderstaand overzicht geeft een goede afspiegeling van de doorsnee / gemiddelde eisen : Cataloguswaarde auto :                                                               Beveiligingsklasse verplicht : Tot € 50.000,00                                                                            geen beveiliging geëist Personenauto's & Cabriolets : van € 50.000 - € 80.000                                                             SCM Klasse 3 vanaf € 80.000                                                                               SCM Klasse 4 Terreinauto ( 4WD), SUV SAV van € 50.000 - € 65.000                                                               SCM Klasse 3 vanaf € 65.000                                                                                SCM Klasse 4 BMW X6, Land Rover ? Range Rover, LEXUS RX450H ( allemaal SUV'S ) : Naast alarmklasse 3 & voertuigvolgsysteem moeten deze soorten ook nog een peilsysteem ( M3052 ) hebben !!!! Dit geldt voor bouwjaar 2012 en jonger. Bestelauto's : jonger dan 3 jaar en een cataloguswaarde boven de € 40.000,00 dan een Klasse 3 alarm verplicht ! LET OP : om de geldigheid van het alarmcertificaat te behouden, dient deze om de drie jaar te worden gekeurd. Indien bij diefstal geen geldig certificaat kan worden overlegd, kan mag en zal verzekeraar de schade afwijzen !!!
 • Alarmcertificaat verlengen is een must !
  Wat is het SCM certificaat? Het SCM certificaat (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) wordt afgegeven als er een goedgekeurd alarm in de auto is ingebouwd. Na inbouw van het alarm is het SCM certificaat 3 jaar geldig. Daarna is het belangrijk dat er ieder jaar onderhoud op het alarm is om het SCM certificaat te kunnen verlengen. Geen geldig SCM certificaat? Er kunnen problemen ontstaan bij de afwikkeling van een diefstalschade, als er geen geldig SCM certificaat aanwezig is. De verzekeringsmaatschappij heeft dan het recht om de schade niet uit te keren. Dat zorgt soms voor vervelende situaties. We adviseren u dan ook om de alarmeisen van uw autoverzekering en de verplichting op onderhoud van uw auto alarm te controleren. En te zorgen dat uw SCM certificaat geldig is als dit verplicht is.
 • Leegstaande woning verzekeren.
  Indien uw woning leeg staat i.v.m. verkoop of een verbouwing, dient u dit bij ons of verzekeraar te melden. Het niet naleven van deze informatieplicht kan tot gevolg hebben dat verzekeraar bij een schade niet tot vergoeding wil overgaan. Een leegstaande woning is voor de verzekeraars een verhoogd risico voor inbraak- & brand. Bij een leegstaande woning wordt de dekking vaak teruggebracht naar brand-, storm-, waterschadedekking. Ook kan een verhoogd eigen risico worden gehanteerd.
 • Meer informatie over het berekenen van je hypotheek?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Geen vast contract - wat zijn de mogelijkheden?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Huurwoning kopen - moet ik dit doen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Maatschappelijk Verantwoord Eigendom - wat is het?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat zijn kosten koper?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat is een financiële bijsluiter?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Is een hypotheekofferte bindend?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Financiele crisis - moet ik wel een huis kopen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Is een hypotheek voor een tweede huis aftrekbaar?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Hypotheekadvieur - in mijn regio?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Hoe nauwkeurig kan ik mijn hypotheek uitrekenen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat is een tweede hypotheek?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.