Meest gestelde vragen

FAQ

Veel gestelde vragen

FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over onze
hypotheken, particuliere- en zakelijke verzekeringen.


Klik op de veel gestelde vragen om het antwoord te bekijken.

 • Banken geven geen onafhankelijk advies !

  De consument is nu in de veronderstelling dat hij een onafhankelijk advies krijgt bij de bank. De realiteit is anders; in bijna alle gevallen krijgt de consument een hypotheek van diezelfde bank voorgeschoteld.

  Nieuwe Europese Richtlijn in 2016 In maart 2016 wordt een nieuwe Europese Richtlijn op het gebied van hypotheken van kracht die een verbod op de termen ‘advies’ en ‘adviseur’ door banken mogelijk maakt. Als de overheid niet bereid is om de term ‘advies’ en ‘adviseur’ te verbieden voor banken, dan zou de overheid in ieder geval voorwaarden moeten stellen aan het gebruik van de term ‘onafhankelijk advies’ en ‘onafhankelijke adviseur’.

  Geen adviseur maar verkoper Als je een consumptief krediet afsluit, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, staat er groot afgedrukt: ‘Geld lenen kost geld’. Als een consument naar een bank toegaat, dan zou die er ook met grote letters op gewezen moeten worden dat een bank alleen de producten van het eigen merk verkoopt. Advies bij een bank heeft alleen betrekking op het advies over de beperkte eigen producten die de bank zelf aanbiedt en dus niet op onafhankelijk advies op basis van een vergelijking van het grote aantal in de markt aanwezige producten. Adviseurs van de bank zijn dus eerder verkopers in plaats van adviseurs. Consumenten realiseren zich vaak onvoldoende dat zij hierdoor zowel financieel gezien als qua voorwaarden slechter af zijn. De kans dat de bank waar de consument binnenstapt, juist op dat moment een gunstige hypotheekrente, goed passende voorwaarden én aanvullende verzekeringen heeft, is natuurlijk klein.’

 • Consument voor Hypotheek bij de Bank veel duurder uit
  Consumenten die bij een bank een hypotheek afsluiten, zijn ondanks de lagere adviestarieven (veel) meer geld kwijt dan bij een hypotheekwinkel door een beperkt aanbod van overlijdensrisicoverzekeringen en de hoogte van de rentepercentages. Deze verschillen lopen op naarmate het hypotheekbedrag hoger is en de rentevaste periode langer. Dit blijkt uit onderzoek dat MoneyView in opdracht van De Hypotheker heeft verricht. Het voordeel bij een hypotheekwinkel loopt op van € 380 bij een hypotheek van €100.000 (rente 10 jaar vast) tot € 41.277 bij een hypotheek van € 400.000 (rente 20 jaar vast), zo becijfert MoneyView. Het onderzoeksbureau vergeleek 59 verschillende hypotheken op basis van 28 klantscenario's met elkaar. Hierbij keek zij naar de gemiddelde advieskosten (bij banken € 1873 en bij hypotheekwinkel € 2.776), de hypotheekrente en premies voor de overlijdensrisicoverzekering. In alle berekende scenario's gaat het om consumenten die voor het eerst een hypotheek afsluiten. Variërend van een jonge man van 25 en een vrouw van 23 jaar, die een hypotheek van € 100.000 met een rentevaste periode van 10 jaar afsluiten tot twee veertigers die kiezen voor een hypotheek van € 400.000 met een rentevaste periode van 20 jaar. Uit de berekeningen blijkt dat bij geen van de 28 scenario's een bank de goedkoopste oplossing biedt. MoneyView: "Per saldo is de consument daar juist veel duurder uit. De combinatie van het slechts kunnen aanbieden van alleen hun eigen hypotheek, overlijdensrisicoverzekeringen en de hoogte van rentepercentages zorgen er ondanks lagere adviestarieven voor dat de kosten snel oplopen. Deze verschillen nemen toe naarmate de rentevaste periode van de hypotheek langer is." Ook blijkt, aldus MoneyView, dat de periode waarin de vaak hogere advieskosten van een hypotheekwinkel worden terugverdiend in het minst gunstige geval 65 maanden telt. In het gunstigste geval verdient de consument deze kosten al binnen 2 maanden volledig terug. Paul van der Meijs, directeur van De Hypotheker: "We willen een eerlijk beeld schetsen van de verhoudingen in de hypotheekmarkt. Zo denken veel mensen dat ze bij een bank goedkoper uit zijn omdat de advieskosten daar lager zijn. Niets is minder waar. Banken rekenen aan de ‘voorkant' niet de werkelijke daadwerkelijke kosten door, maar dat halen zij in hun productmarges weer dubbel en dwars terug. Met als gevolg dat de consument de rekening betaalt en met een hypotheek zit die vaak duizenden euro's duurder is."
 • Hoe meld ik mijn auto, motor of boot aan ?
  Aanmelden van een nieuwe of andere auto, motorfiets of boot kan uitsluitend per email, SMS of Whats App. Zo heeft u bewijs dat u de aanmelding heeft verricht en ligt de verantwoordelijkheid bij ons dat het voertuig wordt aangemeld bij de RDW. Bij telefonische aanmelding of via het inspreken van de voicemail, zijn wij niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat er iets fout is gegaan met de aanmelding bij de RDW. Is het noodzakelijk of niet anders mogelijk dan dat u het voer- of vaartuig toch op deze wijze aanmeld ( telefonisch of voicemail ), dan is ons advies om ons na te bellen of de boodschap duidelijk is aangekomen.
 • Hoe weet ik of ik voldoende ben verzekerd ?
  Omdat wij het zeer belangrijk vinden dat uw verzekeringen bij schade doen wat u er van verwacht,  is het van groot belang dat de verzekerde bedragen zijn afgestemd op de werkelijke en actuele situatie. Middels de herbouwwaardemeter voor vaststelling van de herbouwkosten van uw (koop)woning & de inboedelwaardemeter voor vaststelling voor de inboedel in uw woning, krijgt u indien u deze waardemeters ( correct ) ingevuld en voorzien van uw handtekening aan ons retourneert, van de verzekeringsmaatschappij 3 jaar lang een garantie tegen onderverzekering. Dit betekend dat verzekeraar bij schade geen beroep kan doen op een onderverzekeringssituatie en dus een lagere schade-uitkering. U mag de waardemeter inzenden via email, sms of WhatsApp. Een herbouwwaardemeter- of inboedelwaardemeter is niet verplicht ! Indien u geen gebruik wilt maken van de waardemeter(s), vernemen wij dat graag van u. Heeft u vragen of hulp nodig met invullen van de formulier(en), dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen : 070 -365 01 88  
 • Waarborgfonds schademelding
  Waarborgfonds Motoverkeer en het bewijs door getuigen Wij ontvangen regelmatig vragen over de rol van getuigen bij claims voor het Waarborgfonds; met name bij schaden aan geparkeerde voertuigen is hierover soms verwarring. Daarom in dit artikel een korte uitleg. Locatie-getuigen Bij de meeste claims beschikt het Waarborgfonds helaas niet over een verklaring van de dader, die veelal is doorgereden zonder gegevens achter te laten. Het bewijs van aanrijding door een ander motorvoertuig moet daarom volledig door de eisende partij worden geleverd en alleen zijn/haar eigen verklaring is daartoe wettelijk onvoldoende. Het is in de meeste gevallen van schade aan een geparkeerde auto echter ook teveel gevraagd om getuigen te noemen die de aanrijding ook ‘live’ zelf hebben zien gebeuren. Daarom werkt het Waarborgfonds met het begrip ‘locatie-getuigen’. Dat is een getuige die kan bevestigen dat de geparkeerde auto / Zonder schade werd geparkeerd; / Er tussentijds niet meer werd gereden en / In geparkeerde toestand met schade is teruggevonden. Stille getuigen Is aan die vereisten voldaan dan kan worden aangenomen dat er sprake is van een ‘parkeerschade’, zonder dat getuigen de aanrijding zelf dus hebben zien gebeuren. De 3 elementen hierboven kunnen soms ook worden aangetoond door 2 verschillende personen. Op de ongevalslocatie achtergebleven sporen zoals afgevallen onderdelen van de aanrijdende auto kunnen eventueel ook aan het bewijs bijdragen. Wij noemen dat de ‘stille getuigen’. Vragenformulieren geven volledig beeld Het Waarborgfonds Motorverkeer gebruikt speciale vragenformulieren die erop gericht zijn om de hierboven genoemde vragen duidelijk beantwoord te krijgen. Voor de volledigheid melden wij hierbij dat in beginsel ook gezinsleden als getuige mogen optreden. Los van deze verklaringen schakelen wij bij iedere claim zelf een expert in, tenzij een eigen verzekeraar, casco- of rechtsbijstand- dat ook al deed. De expert stelt vast dat de schade daadwerkelijk door een ander motorvoertuig werd veroorzaakt en dus niet door vandalisme, fiets of winkelwagen. Deze expert kan trouwens ook uit het schadebeeld goed afleiden of een voertuig een schade in stilstaande positie heeft opgelopen of mogelijk toch ook zelf de aanrijder was. In het laatste geval spreken we natuurlijk over fraude, met alle gevolgen van dien. Aangifte bij de politie Los van het bovenstaande heeft de benadeelde ook de wettelijke inspanningsverplichting tot het achterhalen van een mogelijke dader, bijvoorbeeld door aangifte bij de politie.  
 • Garantie tegen onderverzekering.
  Om teleurstellingen bij schade te voorkomen is het van groot belang dat u voor de opstal- e/o inboedelverzekering gebruik maakt van een inboedel- e/o herbouwwaardemeter. Door het invullen van slechts een paar simpele vragen en het aanleveren van enkele gegevens omtrent uw woning, kunt ook u een garantie krijgen tegen onderverzekering. Omdat ik niets liever wil dan er voor te zorgen dat uw verzekering doet wat u er van verwacht, verzend ik regelmatig waardemeters per post of per email. Het aantal waardemeters dat uiteindelijk wordt geretourneerd is teleurstellend. Na het verzenden van de waardemeter , stuur ik twee weken later een rappel per post mail of telefoon. Het is voor mij te tijdrovend om hierna nog verdere actie te ondernemen om u te wijzen op het gevaar van een te lage verzekerde som. Alhoewel de waardemeter geheel vrijblijvend is adviseer ik u toch met klem hier gebruik van te maken, onderstaand rekenvoorbeeld verduidelijkt het belang van garantie tegen onderverzekering : Stel u heeft een schade van € 6.000,00. De verzekerde som in uw polis ( zonder garantie ) is € 30.000,00. Vervolgens volgt expertise van de schade en de schade-expert stelt vast dat u onderverzekerd bent omdat de daadwerkelijke verzekerde som minimaal € 50.000,00 had moeten zijn. De schade-uitkering wordt dan evenredig gekort, deze is dan : 30.000 : 50.000 x 6.000 =  € 3.600 !!
 • Mag bij een autoverz de verzekeringnemer iemand anders zijn dan de kentekenhouder ?

  Verzekeringnemer niet gelijk aan kentekenhouder: geen dekking

  Een autoverzekering is afgesloten op naam van de moeder, maar de zoon is kentekenhouder. Na een WA schade vordert de autoverzekeraar de schade terug bij verzekeringnemer. Kifid buigt zich over de vraag of de zoon van verzekeringnemer als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.
  Gelet op het partnerbegrip in de Van Dale overweegt de Commissie dat de zoon van verzekeringnemer niet kan worden aangemerkt als partner.

  Polisvoorwaarden

  "Het kenteken staat op uw naam. Of op naam van uw partner met wie u samenwoont."

  Terugvordering

  Tijdens de afhandeling van de schademelding is Verzekeraar gebleken dat het kenteken van de auto op naam staat van de zoon van verzekeringnemer. Verzekeraar heeft daarop het schadebedrag van € 2.667,27 van Consument gevorderd. Lees hier de volledige uitspraak. Bron: Kifid
 • Alarm-eisen auto
  Wij krijgen regelmatig vragen over de alarm-eisen bij autoverzekeringen. Deze eisen verschillen per verzekeraar, maar onderstaand overzicht geeft een goede afspiegeling van de doorsnee / gemiddelde eisen : Cataloguswaarde auto :                                                               Beveiligingsklasse verplicht : Tot € 50.000,00                                                                            geen beveiliging geëist Personenauto's & Cabriolets : van € 50.000 - € 80.000                                                             SCM Klasse 3 vanaf € 80.000                                                                               SCM Klasse 4 Terreinauto ( 4WD), SUV SAV van € 50.000 - € 65.000                                                               SCM Klasse 3 vanaf € 65.000                                                                                SCM Klasse 4 BMW X6, Land Rover ? Range Rover, LEXUS RX450H ( allemaal SUV'S ) : Naast alarmklasse 3 & voertuigvolgsysteem moeten deze soorten ook nog een peilsysteem ( M3052 ) hebben !!!! Dit geldt voor bouwjaar 2012 en jonger. Bestelauto's : jonger dan 3 jaar en een cataloguswaarde boven de € 40.000,00 dan een Klasse 3 alarm verplicht ! LET OP : om de geldigheid van het alarmcertificaat te behouden, dient deze om de drie jaar te worden gekeurd. Indien bij diefstal geen geldig certificaat kan worden overlegd, kan mag en zal verzekeraar de schade afwijzen !!!
 • Alarmcertificaat verlengen is een must !
  Wat is het SCM certificaat? Het SCM certificaat (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) wordt afgegeven als er een goedgekeurd alarm in de auto is ingebouwd. Na inbouw van het alarm is het SCM certificaat 3 jaar geldig. Daarna is het belangrijk dat er ieder jaar onderhoud op het alarm is om het SCM certificaat te kunnen verlengen. Geen geldig SCM certificaat? Er kunnen problemen ontstaan bij de afwikkeling van een diefstalschade, als er geen geldig SCM certificaat aanwezig is. De verzekeringsmaatschappij heeft dan het recht om de schade niet uit te keren. Dat zorgt soms voor vervelende situaties. We adviseren u dan ook om de alarmeisen van uw autoverzekering en de verplichting op onderhoud van uw auto alarm te controleren. En te zorgen dat uw SCM certificaat geldig is als dit verplicht is.
 • Leegstaande woning verzekeren.
  Indien uw woning leeg staat i.v.m. verkoop of een verbouwing, dient u dit bij ons of verzekeraar te melden. Het niet naleven van deze informatieplicht kan tot gevolg hebben dat verzekeraar bij een schade niet tot vergoeding wil overgaan. Een leegstaande woning is voor de verzekeraars een verhoogd risico voor inbraak- & brand. Bij een leegstaande woning wordt de dekking vaak teruggebracht naar brand-, storm-, waterschadedekking. Ook kan een verhoogd eigen risico worden gehanteerd.
 • Jonge ondernemers vaker onwetend over aftrekbaarheid AOV-premie
  Meer dan de helft (59%) van de ondernemers tussen de 18 en 34 jaar weet niet dat de premie voor een arbeidsongeschiktheids-verzekering aftrekbaar is bij de belasting. Oudere ondernemers beschikken vaker over deze kennis: van de ondernemers tussen 35 en 49 jaar weet 65% dat de premie voor een arbeidsongeschiktheids¬verzekering (AOV) aftrekbaar is. Dat blijkt uit onze Ondernemersbarometer, een onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers deel. Groot mkb’ers hebben AOV op orde Ondanks dat het merendeel van de ondernemers boven de 35 jaar weet dat de premie voor een AOV aftrekbaar is, kiezen de meeste ondernemers ervoor om geen AOV af te sluiten. Circa 8 op de 10 ondernemers (78%) heeft geen AOV afgesloten. De groot mkb’er blijkt zijn AOV-zaken het beste op orde te hebben; 62% van de ondernemers in het groot mkb is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid ten opzichte van 37% van de klein mkb’ers en 17% van de zzp’ers. Arbeidsongeschiktheid vaak langdurig en onverwachts “Arbeidsongeschiktheid is geen leuk onderwerp en niemand zit erop te wachten. Toch kan het gebeuren dat je voor een langere periode niet meer kunt werken en vaak is dat dan onverwachts. Een arbeidsongeschiktheids­verzekering zorgt er dan voor dat het inkomen wordt beschermd en er genoeg geld is om deze periode te kunnen overbruggen,” vertelt Geert Deschoolmeester, Head of Market management bij Allianz Benelux. “Ook de politiek erkent dit en kijkt daarom naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer ondernemers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit andere onderzoeken blijkt dat té hoge kosten de belangrijkste factor is in het besluit om geen AOV af te sluiten. Gezien de trend dat steeds meer jongeren van 18 tot 35 jaar als zzp’er aan de slag gaan en zij net zo vaak een AOV afsluiten als ondernemers boven de 35 jaar, is aandacht voor deze groep cruciaal. Meer bewustwording van het feit dat de AOV aftrekbaar is, zou een grote groep ondernemers misschien van gedachten kunnen veranderen.”
 • Escalerende handelsoorlog van invloed op de hypotheekrente
  Na het hoge aantal rentewijzigingen in de week ervoor, werden ook afgelopen week veel renteverlagingen aangekondigd, onder andere door a.s.r. en SNS Bank. Marktleider Rabobank voert tot en met 6 mei een renteactie op 15 jaar vast. De gemiddelde hypotheekrentes daalden door de wijzigingen over de hele linie licht. Op korte termijn lijkt, naast de concurrentiestrijd tussen geldverstrekkers in de komende piekmaanden, het vervolg van de escalerende handelsoorlog tussen Amerika en China van belang voor de richting van de hypotheekrente. Door de oplopende spanningen zijn de rentes op de kapitaalmarkten van Amerika en veel Europese landen de afgelopen maand gezakt.
 • Privacy Statement
  PRIVACY STATEMENT Snoek & Schepman handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn deze regels nader uitgewerkt. Verwerking persoonsgegevens De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00). Welke gegevens verwerken wij? Snoek & Schepman verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of een claim, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer. Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Hoe lang bewaren we gegevens? Snoek & Schepman zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er zeven jaar zijn verstreken sinds uw verzekering is beëindigd, opgezegd of geannuleerd, worden de persoonsgegevens geblokkeerd in onze polisadministratie. Voor eventuele juridische geschillen na deze termijn, zijn de gegevens opgeslagen in een digitaal archief. Delen met anderen Snoek & Schepman deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indien sprake is van een premieachterstand kunnen de met ons samenwerkende verzekeringsmaatschappijen de vordering uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens gebruikt voor een incassoprocedure. In kaart brengen websitebezoek S&S gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Vastleggen communicatie Snoek & Schepman bewaart de content van telefoongesprekken in ons CMR-systeem. Het bewaren van de content van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie ( email ) en de verwerking daarvan door Snoek & Schepman hebben als doel:  Het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;  Fraude preventie  Evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening;  Schade beoordelingsdoeleinden; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar info@snoekschepman.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto ( zwart balkje voor uw ogen ) en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. S&S zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klacht Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Beveiliging S&S neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via een email bericht naar info@snoekschepman.nl Nieuwe ontwikkelingen De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt. Vragen? U kunt ons bereiken via: Website: www.snoekschepman.nl E-mailadres: info@snoekschepman.nl Telefoonnummer: 070-365 01 88 Bedrijfsadres: Zeestraat 100 ( 4.02 ), 2518 AD, Den Haag Postadres: Postbus 430, 2501 CK Den Haag
 • Schadevrije jaren scooter
  Opgebouwde schadevrije jaren met een auto of motor die worden overgedragen naar een scooterverzekering worden geaccepteerd, echter indien je weer terug wilt naar een auto of motorverzekering, dan zijn de opgebouwde jaren ( dus ook de ingebrachte schadevrije jaren ) niet overdraagbaar, kortom die ben je kwijt !!! Dat komt omdat een scooterverzekering een heel ander risico is dan een motorvoertuig als een auto of motor. Indien van toepassing moet je dus een keuze maken : • opgebouwde schadevrije jaren laten registreren in Roydata door de vorige verzekeraar ( deze worden maximaal 3 jaar gereserveerd, daarna vervallen ze ) • schadevrije jaren inbrengen in de scooterverzekering in ruil voor extra korting, de jaren zijn dan niet meer overdraagbaar naar een auto of motorverzekering, alleen naar een scooterverzekering.
 • Schadevrije jaren van scooter naar autoverzekering
  Schadevrije jaren: van brommer of scooter naar autoverzekering? Bij de meeste verzekeraars is het niet mogelijk om de schadevrije jaren van je brommer- of scooterverzekering over te zetten op een autoverzekering. Dit komt omdat rijden op een scooter of brommer als een ander risico gezien wordt dan rijden met een auto of motor. Vraag na bij je autoverzekeraar of dit mogelijk is. Schadevrije jaren: van auto naar brommer- of scooterverzekering? In bijna alle gevallen raden wij af om de schadevrije jaren van je autoverzekering mee te nemen naar een scooterverzekering. Andersom, van brommer- of scooterverzekering naar autoverzekering, kan namelijk vaak niet. Je schadevrije jaren ben je dus kwijt als je weer een autoverzekering wil afsluiten. Alleen als je zeker weet dat je nooit meer in de auto stapt, kun je ervoor kiezen om schadevrije jaren mee te nemen naar je scooter- of brommerverzekering.
 • Jeugdige bestuurder scooter
  Voorafgaand aan het afsluiten van een verzekeringsproduct, informeren wij onze klanten altijd over eventuele specifieke risico’s behorend bij het betreffende product. Indien op producten uitzonderlijke risico’s of bepalingen van toepassing zijn, herinneren wij onze klanten soms ook achteraf of periodiek. Dit doen wij omdat het in de praktijk helaas nog voorkomt dat het polisblad en de van toepassing zijnde clausules op dit polisblad niet (goed) worden gelezen. Daarnaast wordt ons vaak niet doorgegeven dat naast de aanvrager / bestuurder de scooter tevens gebruikt wordt door kinderen jonger dan 25 jaar. Daarom willen wij u wijzen op het volgende : Heeft u via ons een brom-/ snorfietsverzekering afgesloten bij Unigarant, dan graag uw aandacht voor het volgende : Wij willen u er nogmaals op attenderen dat op uw polis een specifieke clausule van kracht is, die incidentele bestuurders jonger dan 25 jaar oud, uitsluit van dekking voor zowel WA- als cascoschades. Indien u 25 jaar of jonger bent, en staat geregistreerd als hoofdbestuurder, dan is deze clausule uiteraard niet van toepassing, de premie is dan al gebaseerd op uw leeftijd. Bij verzekeringsmaatschappij ASR geldt een eigen risico van €1.000,00 indien de schade is veroorzaakt door een jeugdige bestuurder. Alle van toepassing zijnde clausules kunt u terugvinden op uw polisblad, dat u direct na het afsluiten van de overeenkomst heeft ontvangen. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u toch nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.
 • Annuïtair of Lineair, hoe zat het ook alweer?
  Bij een annuïtaire lening blijft het bruto maandbedrag van de lening tijdens de gehele looptijd hetzelfde. Dit maandbedrag bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. In het begin is het rentedeel hoog en wordt er weinig afgelost. Naarmate de tijd vordert, wordt het maandelijkse aflossingsbedrag hoger en daardoor het rentebedrag lager. Omdat de rente aftrekbaar is, zijn de nettolasten in het begin lager. Gedurende de looptijd worden de nettolasten hoger, omdat het (aftrekbare) rentedeel kleiner wordt. De brutolasten kunnen na een rentewijziging overigens wel hoger of lager worden. Bij een lineaire lening gaat het anders. Bij een lineaire lening met een looptijd van 30 jaar (360 maanden) wordt er iedere maand 1/360e deel van de lening afgelost, zodat er na 30 jaar geen schuld meer is. Iedere maand wordt de te betalen rente berekend over de restant schuld. De aflossing blijft gedurende de looptijd iedere maand gelijk, maar het rentebedrag daalt elke maand omdat de schuld lager wordt. De (netto)lasten worden daardoor iedere maand lager. Voor bijvoorbeeld starters is een annuïtaire lening vaak gunstig. Starters staan aan het begin van hun loopbaan, en verwachten meestal dat het salaris in de toekomst zal stijgen. Dan is het niet erg dat de nettolasten langzaam meestijgen. Daarnaast speelt de inflatie een rol. Het geld wordt, naarmate de tijd vordert, door inflatie minder waard. Hierdoor stijgen de nettolasten weliswaar iedere maand, maar dit wordt (deels) gecompenseerd door de geldontwaarding. Een ander argument om te kiezen voor een annuïtaire lening is dat starters de hogere beginlasten van een lineaire lening niet kunnen dragen, maar de lagere beginlasten van de annuïteitenlening wel. Kiezen voor lineair Er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar waarin het niet gunstig is om, naarmate de tijd verstrijkt, hogere nettomaandlasten te krijgen. Denk hierbij aan klanten die op hogere leeftijd een woning kopen. Los van het feit dat de kans op carrière maken op je 50e zo langzamerhand minder waarschijnlijk wordt, is de kans groot dat wanneer de klant met pensioen gaat, het inkomen flink achteruitgaat. Dan is het wel zo plezierig als er al veel is afgelost en de maandlasten steeds lager worden. Hier past lineair wellicht beter. Bovendien bestaat de kans dat, na het bereiken van de AOW leeftijd, renteaftrek tegen een lager tarief plaatsvindt. Vanaf AOW leeftijd geldt namelijk in box 1 een lager tarief voor de eerste twee schijven, omdat er geen AOW-premie meer wordt ingehouden. Door de renteaftrek tegen een lager tarief kunnen de nettolasten hoger worden. Dit is vooral van toepassing bij de lagere inkomens. Een ander voorbeeld betreft klanten met een relatief laag inkomen, die na een echtscheiding een nieuwe woning aanschaffen. Deze groep heeft meestal recht op veel heffingskortingen; vooral als er kinderen zijn van jonger dan 12 jaar. In sommige gevallen is er een kleine financiering nodig, omdat een nieuwe woning deels met de overwaarde van de voormalige echtelijke woning wordt aangeschaft. De combinatie van een laag inkomen en veel heffingskortingen zorgt er vaak voor dat deze klanten geen belasting hoeven te betalen. Of het eigenwoningforfait is hoger dan de betaalde rente. In die gevallen levert de hypotheekrenteaftrek weinig of niets op. Hierdoor vervalt het veelgehoorde argument dat er in de beginperiode zo veel renteaftrek mogelijk is bij een annuïtaire lening. Bij deze groep klanten zou een lineaire lening ook passender kunnen zijn. Verder is het voordeel van een lineaire lening dat de kans op een restschuld lager wordt, omdat er in de beginperiode meer wordt afgelost. Moet de woning door omstandigheden eerder verkocht worden dan gepland, dan is er meer afgelost dan bij een annuïtaire lening. Dalende huizenprijzen leiden dan minder snel tot een restschuld. Tot slot nóg een argument om voor een lineaire hypotheek te kiezen: de totale lasten gedurende de gehele looptijd zijn lager dan bij een annuïtaire hypotheek. Bij een sterke inflatie wordt dit voordeel door geldontwaarding overigens wel kleiner.
 • Wanneer is mijn voertuig total loss ?
  Economisch total loss Als je auto “economisch total loss” is, is het schadebedrag hoger dan de dagwaarde van de auto direct voor het ongeluk min de restwaarde. Het heeft in dat geval geen zin om de auto te laten repareren, want hij is het gewoon niet waard. Maar hoe bepaalt de verzekeraar of er sprake is van een ‘economisch total loss’? Om de schade te berekenen, stelt de schade-expert twee bedragen vast. De eerste is de waarde van de auto vóór het ongeval, die afhankelijk is van type, ouderdom, kilometerstand en staat van onderhoud. De tweede is de waarde ná het ongeval, dat is de marktwaarde. Deze marktwaarde wordt vastgesteld door een aantal opkopers om een bod te vragen. Het hoogste bod bepaalt de waarde na het ongeval. Dat wordt ook wel de restwaarde van de auto genoemd. Stel dat de waarde voor het ongeval € 5.000 is en de restwaarde € 1.000, dan zal de verzekeraar nooit meer uitbetalen dan het verschil (€ 4.000). Als de reparatiekosten lager dan € 4.000 zijn, zal de verzekeraar de reparatie betalen. Zijn de kosten hoger dan € 4.000? Dan is de auto total loss. Als de opkoper € 1.000 voor het restant betaalt, betaalt de verzekeraar € 4.000 bij. Technisch total loss Naast economisch total loss heb je ook nog ‘technisch total loss’. Als een auto te erg beschadigd is om hem nog goed te kunnen repareren, dan is de auto ‘technisch total loss’. In dat geval is de restwaarde van de auto erg laag en betaalt de verzekeraar je de waarde uit van de auto vóór het ongeval.
 • Wat is storm bij een scooterschade ?
  Verzekeraars gaan bij een STORMschade uit van windkracht 7 of minimaal 14 meter per seconde. Bij melding van een stormschade kijken de meeste verzekeraars op www.knmi.nl om te controleren of het op de bewuste dag van de schademelding ook daadwerkelijk heeft gestormd. Windkracht wordt gemeten in Beaufort ( Bft ), dus als op KNMI.NL 7 Bfs staat vermeld valt de schade onder de stormdekking.
 • Meer informatie over het berekenen van je hypotheek?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Geen vast contract - wat zijn de mogelijkheden?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Huurwoning kopen - moet ik dit doen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Maatschappelijk Verantwoord Eigendom - wat is het?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat zijn kosten koper?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat is een financiële bijsluiter?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Is een hypotheekofferte bindend?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Financiele crisis - moet ik wel een huis kopen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Is een hypotheek voor een tweede huis aftrekbaar?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Hypotheekadvieur - in mijn regio?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Hoe nauwkeurig kan ik mijn hypotheek uitrekenen?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.
 • Wat is een tweede hypotheek?
  Waarop letten?
  Bij een hypotheek berekenen met een hypotheek calculator moet je er vooral opletten dat je de juiste gegevens invult. Tevens is het van belang om te weten dat het om een indicatie gaat. In veel gevallen zijn er extra mogelijkheden om een toch het huis van je dromen te kunnen kopen wanneer je bijvoorbeeld niet genoeg verdient.

  Hypotheek calculator
  Hieronder vind je 2 punten waarop je moet letten bij het maken van een berekening met een hypotheek calculator. Tel je winstuitkering, 13e maand, vakantiegeld en structureel overwerk mee in je jaarinkomen Vul het inkomen van jou en je partner apart in. Dit maakt een verschil in de maximale hypotheek.

  Exacte hypotheek berekenen
  Het is aan te raden in plaats van een online hypotheek calculator een adviseur te raadplegen. Een adviseur bij één van onze vestigingen brengt de mogelijkheden in kaart jouw woonwensen te vervullen.