Nieuws

Gepost op 8 April 2022
693

Beleggen of sparen?Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft voldoende financiële buffers om te beleggen in plaats van te sparen, terwijl zij dat niet doen. De meeropbrengst kan oplopen tot honderden euro’s per jaar. Daar staat tegenover dat ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders te weinig spaargeld achter de hand houdt voor tegenvallers. Dat blijkt uit een datastudie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het kort Bijna helft Nederlanders heeft voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet Beleggen in plaats van sparen kan honderden euro’s per jaar opleveren Extra rendement wel afhankelijk van handelsgedrag belegger Ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders houdt te weinig buffers aan Het aantal beleggende Nederlanders steeg in de afgelopen jaren tot bijna een kwart van de huishoudens. Dit is vergelijkbaar met het Europese gemiddelde, al ligt de hoogte van het belegd vermogen in Nederland lager. Een verklaring hiervoor is dat Nederlanders al vermogen opbouwen door middel van hun pensioen. Bijna helft Nederlanders heeft voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet Inflatie en lage rentes zorgen ervoor dat spaargeld minder waard wordt en maken beleggen aantrekkelijker. Van de ruim 5 miljoen niet-beleggende huishoudens hadden er 3,1 miljoen na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen ongeveer € 20.000 beschikbaar om te beleggen terwijl ze dat niet deden. Beleggen in plaats van sparen kan honderden euro’s per jaar opleveren In de studie is een ‘alternatieve wereld’ gecreëerd waarin deze huishoudens dit vermogen beleggen in een passief indexfonds in plaats van het op de spaarrekening zetten. Er is rekening gehouden met zowel positieve als negatieve scenario’s. In ruim driekwart van de simulaties levert beleggen meer op dan sparen. Afhankelijk van de inleg gaat om bedragen tussen de €200 en €2.400. In bijna een kwart van de simulaties levert beleggen minder op dan sparen, bijvoorbeeld in geval van koersverliezen of relatief hoge spaarrentes. Extra rendement wel afhankelijk van handelsgedrag belegger Beleggen kan bijdragen aan vermogensopbouw maar gaat ook gepaard met risico’s. De beslissing om te beleggen is daarom altijd een persoonlijke beslissing. Het is in ieder geval belangrijk om voldoende spaargeld als buffer aan te houden. Om veelgemaakte beleggersfouten te vermijden kunnen particuliere beleggers het beste beleggen voor de lange termijn in een goed gespreide portefeuille met lage kosten. Dat betekent onder meer niet te veel handelen en niet te veel risico nemen. Uit recent onderzoek van de AFM blijkt dat niet alle particuliere beleggers op deze ‘saaie’ maar verstandige manier beleggen. Ruim 1 op de 10 beleggende Nederlanders houdt te weinig buffer aan Naast de conclusie dat een grote groep Nederlanders rendement kan mislopen door te sparen in plaats van te beleggen, blijkt dat 11% van de beleggende huishoudens in 2019 onvoldoende financiële buffers aanhield om tegenslagen op te vangen, zoals een auto of wasmachine die stuk gaat.