Nieuws

Gepost op 30 March 2020
332

Beeld van iets hogere hypotheekrentes blijft aanhouden.De hypotheekrente gaat omhoog. Hoewel sprake is van kleine verhogingen, is de verwachting dat deze verhogingen de komende tijd aanhouden. “Er geldverstrekkers die nog niet verhoogd hebben en degene die al wel verhoogd hebben, voeren wellicht nog aanvullende verhogingen door.”

Hypotheekrentes niet spectaculair gestegen

Oorzaak van de toename – er zijn zelfs uitschieters van 0,15% voor bepaalde rentevaste periodes- is de sterke stijging van de rente op de financiële markten, waardoor het gros van de geldverstrekkers hun hypotheekrentes hebben verhoogd. “Vooralsnog verwachten wij dat de hypotheekrentes niet spectaculair stijgen. Vooral ook omdat we zien dat door de interventies van de Europese Centrale Bank (ECB) de rentes op de kapitaalmarkt weer aan het dalen zijn.”

Coronacrisis leidt tot hogere rentes

De stijging van de hypotheekrentes wordt veroorzaakt door de coronacris. “Je hoeft geen econoom te zijn om te snappen dat die enorme economische gevolgen zal hebben. Een crisis als deze hebben we nog nooit meegemaakt en het is daarom enorm moeilijk om te voorspellen wat de exacte gevolgen zijn.” Grootste onzekerheid op dit moment is dat het volstrekt onduidelijk is hoe lang het virus het sociale en het economische leven in zijn greep houdt.

Is oversluiten verstandig?

Is het huidige klimaat reden om de hypotheek over te sluiten.“Daar valt geen algemeen ‘ja’ of ‘nee’ antwoord op te geven, dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie en economische ontwikkelingen.”

Geen werk, wel tijd voor digitaal oversluitgesprek

De historisch lage rente, lage maandlasten en zekerheid over de maandlasten in onzekere tijden kunnen reden zijn om wel over te gaan tot het oversluiten van de hypotheek. Maar wanneer onzekerheid bestaat over toekomstig inkomen en daarmee minder mogelijkheden om in de toekomst over te sluiten. Veel mensen hebben nu meer tijd, ze besparen op reistijd of ze hebben minder of geen werk. Dat biedt de gelegenheid voor een hypotheekoversluitgesprek.”

Kan rente nóg lager?

De hoge boeterente, het hebben van verhuisplannen en wanneer de hypotheek recent al is overgesloten kunnen juist redenen zijn om op dit moment niet tot het oversluiten van de hypotheek over te gaan. “Als je verwacht dat de hypotheekrente als gevolg van deze crisis nog verder omlaag zal gaan”, is dat ook een reden om niet over te gaan tot oversluiten, al wordt daar ook aan toegevoegd dat het de vraag is of de hypotheekrente nóg lager kan. Wanneer spaargeld nodig is bij het oversluiten, bekijk dan goed of die niet meer nodig is als kortetermijnbuffer voor de komende maanden.